01 de desembre 2006

Com una gammagrafia
"[…]Em va venir a dir que en el cas que fos veritat que hagués viatjat en el mateix avió que el poloni, hauria estat exposada a una quantitat de radioactivitat similar a la que es produeix en una gammagrafia de tiroide".

A mi em van fer una gammagrafia i encara sóc viva... m'he de preocupar? Ah, però a mi em van injectar directament a la sang un isòtop radioactiu de tal·li, segur que no és tant greu com haver viatjat en un avió on potser hi havia hagut algú, uns dies abans, que presumptivament havia portat en un boli una quantitat de Po-210, que té una radioactivitat de baixa penetració...
Al final anirem tots amb vestits d'aquells que duien els que van trepitjar la lluna.