12 de desembre 2006

El Govern preveu que la llei que permet expropiar temporalment pisos buits s'apliqui a l'estiu
En el cas de les vivendes desocupades durant un període superior a dos anys, sempre que el propietari no faci cas de les mesures impulsades per l'Administració per posar la vivenda al mercat, la Generalitat aplicarà el lloguer social forçós, per un màxim de sis anys, que consistirà en l'expropiació de l'usdefruit de la vivenda per llogar-la a tercers.

Primer dir que quan he llegit el titular he pensat: collons! (aixx, perdó...) carai! ara ja no podrem fer vacances, perquè ens expropiaran temporalment el pis... i en llegir l'article he vist que no és tant dramàtic.
Després dir que és molt trist anar posant "vivenda" i "vivendes" en un diari en català. Hauria de ser habitatge.

[edito] Ara he vist la mateixa notícia a LaVanguardia:
La Generalitat aprueba una nueva ley que contempla expropiaciones temporales para fomentar el alquiler

No ho trobo tant espantós llegit així...