09 de desembre 2006

Els nens aprendran a ubicar i a apreciar les llengües d'Espanya
No se'ls demanarà que les sàpiguen parlar, però almenys, se'ls exigirà que les coneguin, n'aplaudeixin l'existència i les sàpiguen situar al mapa.

Així ara hi podrà haver nens que no sàpiguen parlar castellà? Amb que el coneguin, sàpiguen situar-lo en un mapa i n'aplaudeixin l'existència ja n'hi haurà prou?