16 de desembre 2006

EU-Entesa diu que el govern espanyol amaga les queixes ciutadanes sobre l'actitud de les forces de seguretat amb la llengua
"ninguna queja por parte de ciudadanos que hayan considerado que no han sido tratados adecuadamente por las Fuerzas de Seguridad, por el hecho de hablar catalán".

"Ninguna" trobo que són molt poques. A mi mai no m'han tractat "adequadamente", sempre m'han tractat en castellà.
(Us animo a anar a mirar les fotos... busqueu-ne les diferències... o hauria de dir les semblances? Ara no ho tinc clar... potser em manca memòria històrica)