16 de desembre 2006

La Llei s'endureix
L'aparició de noves formes de delictes obligaven a una reforma diligent del Codi Penal i divendres, el Consell de Ministres, va aprovar una modificació que, segons la vicepresidenta del Govern, María Teresa Fernández de la Vega, actualitza la legislació per fer front "amb més contundència" les més recents conductes delictives.

La pena Sra. Fernández de la Vega, és que no es faci memòria de les conductes delictives més antigues.