04 de gener 2007

No hi ha victòria possible
Un dels grans descobriments de la guerra freda va ser d'entendre que, en una guerra nuclear, no hi hauria guanyadors, perquè tothom perdria. Salvant les distàncies, que són enormes, el govern espanyol i ETA es troben en una situació igual. Ni els uns ni els altres no poden 'guanyar'.

A mi em sembla que els que hi guanyarem serem tots els altres.