19 de març 2007

Catalunya tindrà la primera llei sobre obertura de fosses de la guerra civil
La Declaració Universal dels Drets Humans considera que perquè hi hagi reconciliació s'han de superar tres etapes: la veritat, la rehabilitació i la justícia.

Ja, però a Espanya massa vegades es passen pel folre dels pantalons el que digui la Declaració Universal dels Drets Humans.