18 de març 2007

L'Estatut guanya adeptes entre el conjunt dels espanyols
Malgrat que el procés és lent, a poc a poc es va reduint la proporció d'espanyols contraris a l'Estatut i augmenten els enquestats que consideren que la nova normativa catalana està dins de la Constitució espanyola. En aquests moments són gairebé la meitat els que donen una opinió favorable i una quarta part s'inclinen per l'opinió contrària.

I l'Estatut perquè ha de tenir adeptes o detractors en el conjunt de la societat no catalana? Aquesta enquesta ve a ser una mica aquell referèndum que volia fer en Rajoy en el conjunt de l'estat espanyol per decidir si l'Estatut era o no era acceptable...