15 de març 2007

Poli bo, poli dolent
Però aquest fet, val a dir-ho, no és un problema només valencià o insular. És un problema català del tot. Una TV3 només visible en el marc autonòmic oficial del Principat és una tv més obedient a l'ordenament jurídic espanyol, més dòcilment autonòmica i menys nacional.

Doncs això. Es pot dir més alt, però no més clar.