19 de març 2007

Principi de Peter i Nancy
En lògica correspondència, veurem com alguns homes, perfectament capaços, són víctimes de flagrant discriminació per raons de sexe, al quedar descavalcats d'un càrrec en benefici d'una dona. És clar que sí.

Visca la paritat! Visca la discriminació!
Ara sí que hi veig la igualtat, tots discriminats per raons de gènere (que no de sexe, xD).