16 d’octubre 2007

«¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo?»
LVdG-Entonces, dejando al margen la Ley de la Memoria Histórica, ¿no considera pertinente condenar el franquismo?
JMO-No, por muchas razones. ¿Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?

Es refereix a les famílies de, per exemple, en Puig Antich o d'en Companys? Hummm... després de pensar molt, em sembla que no es deu referir a aquestes famílies. I sense anar més lluny, la meva família no ho viure ni amb naturalitat ni amb normalitat perquè van posar al meu avi a la Model, i per la meva família mai no havia estat normal ni natural tenir-ne un membre a la presó...